DINOCO TRADE s.r.o.

OCHRANA DAT

Vážení fanoušci filmového studia PIXAR,
chceme, abyste si na našich webových stránkách užili zábavu s filmovými hračkami! Abychom zajistili, že vaše on-line návštěva bude pro vás zábavná a bezpečná, bereme smrtelně vážně všechny důležité kroky, které podnikáme k ochraně vašeho soukromí. V DINOCO TRADE s.r.o. považujeme bezpečnost a zábavu dětí i důvěru rodičů v naše jméno za velmi důležité!

Níže naleznete informace o on-line politice DINOCO TRADE s.r.o. v oblasti ochrany osobních údajů.
Naše politika ochrany osobních údajů vám objasní, jak a kdy shromažďujeme informace na našich webových stránkách a jak tyto informace využijeme.
Abyste se dozvěděli konkrétně o on-line informačních postupech v případě dětí mladších 13 let, přesuňte se níže na oddíl nazvaný „Děti mladší 13 let“ nebo klikněte sem.

DINOCO TRADE s.r.o. vybízí rodiny, aby FILMOVAHRACKA.cz navštěvovaly společně v rámci společné činnosti.

Bereme otázky on-line ochrany osobních údajů a bezpečnosti vážně. Současně s tím soustavně pracujeme na tom, aby byly vaše osobní zážitky při návštěvě nebo využívání našich stránek maximálně zábavné a příjemné.
Abychom tohoto cíle dosáhli, potřebujeme shromáždit a využívat některé informace o vás a vaší návštěvě našeho webu.

Všechny webové stránky pod doménou DINOCO TRADE s.r.o. (např. FILMOVAHRACKA.cz) mohou o vás shromažďovat informace - osobní i neosobní - pro interní využití v rámci podnikatelské činnosti DINOCO TRADE s.r.o..
Ke shromážděným informacím mají přístup společnosti, které jsou součástí DINOCO TRADE s.r.o.. Pro zobrazení názvů a adres subjektů v rámci DINOCOTRADE.cz klikněte sem.

V některých případech může být nutné sdělit vaše osobní informace společnostem, které si najímáme k tomu, abychom vám mohli poskytovat co nejlepší služby - například může jít o společnost, kterou jsme zaměstnali, aby zajistila přepravu hraček, které jste si zakoupili prostřednictvím aplikace FILMOVAHRACKA.cz, nebo o seriózní společnost zabývající se průzkumem trhu, kterou si najímáme, aby provedla průzkum mezi našimi spotřebiteli. Avšak tyto společnosti mají povinnost zachovat důvěrnost vašich osobních informací.

Můžeme sdělit osobní informace, které o vás shromáždíme, pokud to bude vyžadovat zákon, například v reakci na soudní příkaz nebo obsílku.
Můžeme také tyto informace sdělit v reakci na konkrétní dotaz od orgánu pro ochranu veřejného pořádku.

Čas od času zpřístupníme náš rozesílací seznam aplikace FILMOVAHRACKA.cz (pouze jména a adresy) pečlivě vybraným společnostem, o jejichž výrobcích se domníváme, že by vás mohly zajímat. Pokud nechcete, abychom vaše jméno a adresu těmto společnostem sdělovali, zrušte během registrace zaškrtnutí u příslušného pole nebo zavolejte na naše číslo zákaznického servisu.

S výjimkou výše uvedených případů nebudeme prodávat, pronajímat ani jinak sdělovat vaše osobní informace žádné společnosti ani osobě mimo DINOCO TRADE s.r.o. bez toho, abychom před takovým zveřejněním získali odpovídající souhlas. Informace o vás můžeme sbírat pomocí aktivních i pasivních prostředků.

Můžeme sbírat informace o vás a o tom, co vás na našich stránkách zajímá, pro naše vlastní účely, a to pomocí aktivních i pasivních prostředků. Vaše osobní informace můžeme získat přímo od vás na našich stránkách, pokud:
1) se registrujete v Klubu DINOCO; 2) se registrujete k zasílání zpravodaje a dalších informací; 3) v některých případech, pokud se zapojíte do soutěží a účastníte se různých činností uveřejněných na DINOCOTRADE.cz a dalších webových stránkách FILMOVAHRACKA.cz; a 4) pokud si zakoupíte výrobky on-line prostřednictvím aplikace FILMOVAHRACKA.cz.
Využíváme také pasivní prostředky sběru informací, například sledujeme stránky, které na našem webu navštívíte.
Tyto informace potom obdrží naše oddělení pro spotřebitelská data, abychom mohli stanovit, jak můžeme dosáhnout toho, abyste na našich stránkách našli ještě více zábavy.

Vaše osobní údaje, které shromáždíme, nepoužijeme k účelům jiným, než k jakým byly shromážděny, aniž bychom si před takovým použitím nevyžádali váš souhlas.

Můžeme využít vaše jméno a adresu k tomu, abychom vám zaslali katalogy a další informace o výrobcích a službách, které vás podle našeho názoru mohou zajímat, pokud tak povoluje zákon.
Můžete se kdykoli rozhodnout, že nechcete dostávat tyto katalogy a další informace o výrobcích a službách (včetně, mimo jiné, marketingového průzkumu a/nebo toho, že se na vás obrátí osoba provádějící průzkum), tím, že zavoláte na telefonní číslo spotřebitelského servisu ve vaší zemi nebo zašlete e-mail - Přejít na náš servis.

Na požádání máte právo si zkontrolovat všechny osobní informace, které máme a které se týkají vás nebo vašich dětí; viz oddíl Děti mladší 13 let a také Jak můžete změnit nebo zkontrolovat informace týkající se vašeho on-line účtu nebo členství v Klubu níže.

Členství v Klubu DINOCO

Na FILMOVAHRACKA.cz existuje spousta různých aktivit, do kterých se můžete zapojit bez toho, abyste uváděli vůbec nějaké osobní informace.
Pokud se však rozhodnete registrovat jako člen On-line klubu DINOCO, budeme potřebovat získat informace, abychom vám mohli poskytnout výhody, které členství v klubu přináší. Při registraci do On-line klubu DINOCO vás požádáme, abyste: 1) vytvořili uživatelské jméno a heslo; 2) uvedli své datum narození a pohlaví; a 3) sdělili nám, ve které zemi žijete, a uvedli své poštovní směrovací číslo.
Nebudeme od vás požadovat vaše skutečné jméno, poštovní adresu, e-mailovou adresu ani žádné jiné informace, které by vás identifikovaly jako jednotlivce.

Děti mladší 13 let

Pokud se na DINOCOTRADE.cz, nebo FILMOVAHRACKA.cz obrátí on-line dítě mladší 13 let, aby se například zúčastnilo soutěže nebo položilo dotaz, shromážďujeme e-mailovou adresu tohoto dítěte a e-mailovou adresu jeho rodiče nebo zákonného zástupce. E-mailovou adresu dítěte použijeme pouze pro účel, k němuž byla shromážděna, a e-mailovou adresu rodičů nebo zákonných zástupců použijeme pouze k tomu, abychom je informovali, že se na nás obrátilo dítě, a sdělili jim informaci o typech a použití shromážděných informací, jak vyžaduje zákon. Také poskytneme informace o tom, jak může rodič nebo zákonný zástupce dítěte zkontrolovat a požadovat vymazání osobních údajů dítěte a jak zabránit dalšímu sběru a využití osobních informací týkajících se dítěte.

Jak rodič nebo zákonný zástupce dítěte mladšího 13 let, jehož osobní informace jsme shromáždili, máte právo zkontrolovat a nechat vymazat tyto osobní informace, a odmítnout povolit další sběr nebo využití těchto informací. Za tímto účelem byste nás měli kontaktovat pomocí kontaktních údajů uvedených na konci této politiky ochrany osobních údajů.
Rodiče a zákonní zástupci, kteří chtějí zkontrolovat osobní informace týkající se jejich dětí, budou povinni uvést uživatelské jméno a heslo dítěte a poskytnout svoji vlastní e-mailovou adresu pro ověřovací a kontaktní účely.

Žádné osobní údaje shromážděné od dětí mladších 13 let neprodáme, nepronajmeme ani jinak nesdělíme žádné společnosti mimo DINOCO TRADE s.r.o., s výjimkou společností, které působí jako naši zprostředkovatelé, aby nám pomohli v zajišťování služeb požadovaných dítětem, nebo na základě soudního příkazu, obsílky nebo specifické žádosti od orgánu pro ochranu veřejného pořádku.

Nemůžeme a nebudeme vytvářet podmínky, které budou od dětí vyžadovat, nebo je vybízet, aby uváděly osobní informace v míře větší, než jak bude přiměřeně nutno, aby se mohly účastnit činností na našich webových stránkách.

Děti mladší 13 let mají povoleno zúčastnit se soutěží. Pokud však takové dítě vyhraje, zašleme oznámení na adresu rodiče nebo zákonného zástupce (poskytnutou dítětem, když se zapojuje do soutěže).
Také nebudeme bez předchozího souhlasu rodičů požadovat od dítěte žádné osobní informace kromě e-mailových adres.
Všechny osobní informace získané od dětí a rodičů během soutěží, budou uschovány po dobu trvání soutěže a doručení cen a potom budou smazány.

Pokud dostanou při nějaké činnosti uvedené na stránkách FILMOVAHRACKA.cz děti mladší 13 let možnost uvést veřejně osobní údaje (např. v nemoderovaných chatových místnostech nebo na nástěnkách), vyžádáme si souhlas rodičů dříve, než dovolíme dítěti účast.
V současnosti jsou všechny takové činnosti moderovány, monitorovány a filtrovány.

Nákup v on-line FILMOVAHRACKA.cz

Pokud nakupujete v on-line aplikaci FILMOVAHRACKA.cz, budeme od vás potřebovat získat osobní informace.
Budeme potřebovat vaše skutečné jméno a adresu (fakturační i dodací adresu) společně s údaji o úvěrové kartě nebo jiné platební metodě, abychom mohli uskutečnit vaši transakci a dodat vám výrobky.

Pokud je vám více než 18 let, můžete si u nás zřídit on-line účet pro nákup výrobků na stránkách FILMOVAHRACKA.cz; na tomto účtu povedeme všechny informace související s vašimi nákupy i po provedení transakce.
Tím vám ještě více usnadníme nakupování u nás, protože nebudeme muset tyto informace pokaždé uvádět. Informace k vašemu on-line účtu si můžete kdykoli zkontrolovat a aktualizovat.
Pokud se rozhodnete zřídit si u nás účet, požádáme vás o vytvoření uživatelského jména a hesla, které vám zajistí, že k účtu budete mít přístup pouze vy.
Zřízením účtu získáte také možnost dostávat e-mailem zpravodaje a další informace. Pokud si u nás nezřídíte účet, povedeme historii vašich objednávek v off-line databázi.
Jakmile uskutečníte nákup, získáte také možnost přihlásit sebe a/nebo své děti do Klubu DINOCO. Budete mít také možnost zamezit tomu, abychom vaše informace předali společnostem mimo DINOCO TRADE s.r.o..

Pokud nechcete uvádět údaje o své úvěrové kartě přes internet, můžete prostřednictvím on-line obchodu FILMOVAHRACKA.cz zadat své jméno, adresu a objednací informace a informace o úvěrové kartě uvést telefonicky (na webových stránkách obchodu se dozvíte jak).

Elektronické pohlednice FILMOVA HRACKA a další sdělení přátelům a rodině

Z různých stránek na webu můžete posílat elektronické pohlednice, a pokud jste členy On-line klubu DINOCO, můžete zaslat e-mailem svým přátelům a rodině svůj seznam přání FILMOVAHRACKA.cz.
E-mailové adresy shromážděné během tohoto typu činnosti se na přechodnou dobu z bezpečnostních důvodů ukládají do operačního protokolu a po stanovené lhůtě pro uložení jsou smazány.

Využívá DINOCOTRADE.cz soubory cookies?

Ano. Jakmile se přihlásíte nebo zeregistrujete do on-line Klubu DINOCO nebo FILMOVAHRACKA.cz, přidáme do vašeho počítače soubor cookie (pokud nemáte v systému nastaveno blokování souborů cookie), abychom mohli sledovat, jaké hry hrajete a jaké výrobky si možná koupíte. Soubor cookie přidáváme také proto, abychom si zapamatovali nastavení vašeho prohlížeče, například typ, který používáte, a nainstalované zásuvné moduly.
Díky tomu vás nemusíme pokaždé, když vstoupíte na náš web, obtěžovat zjišťováním, zda máte nezbytné vybavení k tomu, abyste si mohli na našich stránkách zahrát hru nebo stáhnout informace.
Také nám to umožňuje zjistit, kolik lidí používá konkrétní typy softwaru, abychom mohli naše stránky upravit tak, abychom každému návštěvníkovi zajistili co nejlepší procházení.
Soubor cookie, který přidáváme, neslouží v podstatě ke shromažďování osobních, ale neosobních informací, které nám do značné míry pomáhají zajistit, že naše výrobky a naše sdělení návštěvníkům reagují na jejich zájmy. Věříme, že dokážeme i nadále zajistit, že internetové stránky FILMOVAHRACKA.cz budou zajímavé a plné zábavy pro uživatele každého věku, a že budeme i nadále vyrábět hračky, které děti milují a kterým rodiče důvěřují.

Co je cookie?

Cookies jsou malé datové soubory, které může váš prohlížeč uložit do počítače, když navštívíte různé webové stránky, a označí tak, že jste tam byli.

Jak poznám, že byl přidán soubor cookie?

Zkontrolujte nastavení... spousta prohlížečů umožňuje zvolit, čemu dáváte přednost. Pokud nastavíte v prohlížeči, že má soubory cookie odmítnout, potom do vašeho počítače nemůžeme soubor cookie umístit.

Co když soubor cookie nepovolím?

I přesto se můžete zúčastnit některých z našich on-line aktivit. Pokud však nebude cookie DINOCO v počítači přítomno, omezí se tím naše schopnost přizpůsobit vám naše stránky, zajistit vám lepší on-line zážitek a zlepšit vlastnosti našeho webu.
Některé cookies nám šetří čas, abychom při každé vaší návštěvě nemuseli kontrolovat kompatibilitu vašeho systému s různými částmi webu, takže můžete web rychleji a snáze používat.
Když hrajete nějakou hru, registrujete se v on-line Klubu DINOCO, nakupujete nebo používáte nákupní košík, cookie nám pomáhá sledovat, kde se na webu nacházíte, takže se můžete vrátit na stejné místo ve hře, kterou hrajete, nebo neztratíte svůj košík atd., a zajistí, že pouze vy máte k těmto informacím přístup.
Pokud naše cookies nepovolíte, nebudete moci některé hry ukládat, přidávat položky do seznamu přání nebo nákupního košíku, a web bude o něco pomalejší, protože s tím, jak se budete proklikávat na stránkách, budeme kontrolovat kompatibilitu vašeho prohlížeče s naším webem.

Jak můžete změnit nebo zkontrolovat informace týkající se vašeho on-line účtu nebo členství v Klubu

V DINOCO TRADE s.r.o. jsme odhodláni zajišťovat kvalitní výrobky a služby a rovněž jsme odhodláni budovat dlouhodobé vztahy se spotřebiteli. Tyto vztahy stojí na vzájemné důvěře, takže kdykoli se ptáte, jaká data sbíráme, nebo chcete změnit své osobní informace nebo osobní nastavení týkající se vašeho on-line účtu nebo členství v Klubu, budeme rádi, pokud tak učiníte podle následujících informací.

Osobní informace, které o vás získáme on-line, můžete zkontrolovat tak, že se přihlásíte ke svému on-line účtu.
Členové a zákazníci, kteří se u nás registrovali a zřídili si on-line účet, mohou kdykoli aktualizovat informace týkající se účtu a měnit osobní nastavení.

Pokud jste si u nás nezřídili on-line účet nebo pokud máte dotazy ohledně politiky ochrany osobních údajů on-line nebo informací, které jsme uložili o vás nebo vašem dítěti, prosím klikněte sem, abyste kontaktovali vedoucího našeho oddělení pro ochranu osobních údajů, nebo pište či telefonujte na:

DINOCO TRADE s.r.o.
Na Pankráci 57, 140 00 Praha 4
Česká republika
info@dinocotrade.cz
+420 606 023 987

DINOCO TRADE s.r.o. může čas od času změnit svoji politiku ochrany osobních údajů on-line, aby držela krok s neustále se měnící virtuální realitou.
Pokud se však zavádějí změny politiky, které by mohly hmotně a negativně ovlivnit on-line ochranu osobních údajů nebo bezpečnost našich návštěvníků, zašleme všem registrovaným návštěvníkům novou politiku e-mailem na jejich adresu.