DINOCO TRADE s.r.o.

DINOCO TRADE s.r.o. - NABÍDKA ÚČETNICTVÍ

Potřebujete zpracovat účetnictví, vyplnit daňové přiznání, spočítat daně nebo jen poradit?
Zajišťujeme kompletní vedení účetnictví nebo daňové evidence pro malé a střední firmy v Praze a okolí.
Možnosti vyzvedávání dokladů u Vás ve firmě, předání u nás v kanceláři, případně dle dohody na individuálním místě.
Dále zajišťujeme vedení účetnictví nebo daňové evidence a mzdové agendy.
Samozřejmou součástí je sestavení potřebných výkazů, vypracování účetní závěrky a inventarizace.
Poradenství a zajištění daňového poradce a auditora je samozřejmostí.

DAŇOVÁ EVIDENCE

• Průběžné zpracování daňové evidence pro fyzické osoby, podnikatele
• Deník daňové evidence (peněžní deník)
• Pokladní kniha (CZK, zahraniční)
• Banka
• Kniha pohledávek a závazků
• Mzdy
• Evidence majetku
• Sklady

ÚČETNICTVÍ

• Průběžné zpracování účetnictví pro právnické i fyzické osoby
• Účetní deník
• Hlavní kniha
• Evidence dle potřeb klienta
• Pokladny, banky, sklady, majetek
• Mzdy
• Výkazy
• Rekonstrukce účetnictví

DANĚ

• Přiznání k dani z příjmu právnických osob
• Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti
• Přiznání k DPH
• Přiznání k dani silniční
• Majetkové daně (z nemovitostí, z převodu, darovací, dědická)
• Přiznání k dani z příjmu fyzických osob, přehledy pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu

PERSONALISTIKA A MZDY

• Kompletní vedení mzdové a personální agendy
• Měsíční hlášení ČSSZ + zdravotní pojišťovny
• Roční zúčtování srážkové a zálohové daně ze závislé činnosti
• Zápočtové listy, roční důchodové evidenční listy
• Přihlášky, odhlášky (ČSSZ, ZP)
• Mzdové listy

V rámci vedení účetnictví a zpracování účetní závěrky nabízím následující služby

• Nastavení účetnictví a účetních výstupů, sestav, reportů dle požadavků klienta
• Měsíční /čtvrtletní reporting v požadovaném formátu
• Pomoc při řešení konkrétních účetních problémů
• Průběžné účetní poradenství
• Sestavení roční závěrky včetně všech výkazů a přílohy

CENÍK

Cena za účetnictví je stanovena buď paušálně – tj. měsíční platbou dle dohody s klientem nebo jednotlivě podle počtu položek.
Cena závisí na množství zpracovávaných dokladů a na požadavcích klienta.
Při kompletním vedení účetnictví s paušální platbou je poradenství a zpracování daňových přiznání poskytováno zdarma!

Rozpis cen jednotlivých prací:
Cena za účtované položky:
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob:
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob – OSVČ:
Přiznání k dani z příjmů právnických osob:
Ostatní daňová přiznání:
Zpracování mezd:
Zastupování klienta na úřadech:


25,- Kč/položka
500,- Kč
1 800,- Kč (včetně přehledů na SZ + ZP)
3 000,- Kč
á 250,- Kč
250,- Kč/zaměstnanec
300,- Kč/hod.